1402/12/02
Details - سامانه راهنمای نگارش مقالات تخصصی
logo  
سامانه نگارش مقالات تخصصی مجلات معتبر تحقیقاتی
مجلات معتبر تحقیقاتی
صفحه اصلی مجلات معتبر تحقیقاتی

مجله قوس جزیره ای

Island Arc

 

ضریب تاثیر در سال 2018: 889. 0مقدمه

مجله قوس جزیره ای به انجمن زمین شناسی ژاپن تعلق دارد و به زبان انگلیسی به چاپ می رسد. این مجله به چاپ مقالات نوآورانه درموضوعات علوم زمین، مرتبط با فعالیتهای زمین شناسی در حاشیه غرب اقیانوس آرام ، قاره آسیا و سایر نقاط جهان می پردازد. این مجله ،مقالات در برگیرنده موضوعات زیر را به چاپ می رساند:

ساختار، دینامیک و تکامل در مناطق برخورد صفحه ها همچون ترنشها، جزایر و قوسهای قاره ای، حوضچه های دارای قوس های برگردان (back-arc basins)، و مناطق برخورد درمکانهای قدیمی و جدید

استاندارد پذیرش مقالات

مقالات تحقیقاتی

·        مقالات تحقیقاتی نباید بیش از 15 صفحه باشند. برای چاپ مقالات بیش از 15 صفحه، مجله مبلغ معینی را دریافت خواهد کرد.

·        فاصله بین خطوط متن مقاله بایستی 0. 2 سانت باشد.

·        خط کشی های کنار صفحات حداقل 3 میلیمتر باشند.

·        تمام صفحات بایستی به ترتیب شماره گزاری شوند. شماره باید در قسمت بالا، در سمت راست صفحه، پس از عنوان مقاله قرار بگیرند.

·        بین خطوط یک پاراگراف فاصله نگذارید و جمله بعد را درست بعد از نقطه شروع کنید.

·        دکمه Hyphen را خاموش کنید. تنها در صورت لزوم از هایفن استفاده نمایید.

·        در صورت استفاده ازهرگونه علائم خاص که در کیبیورد وجود ندارند، آنها را کاملا توضیح دهید.

·        در استفاده از حرف l و عدد 1 انگلیسی، همچنین حرف O, o و عدد صفر انگلیسی و علامت بتا β دقت نمایید.

·        به جای استفاده از دکمه space، از دکمه tab ، برای جدا کردن اطلاعات درون جدول ها استفاده کنید.

·        هر عکس را به شکل فایلی جداگانه ارسال نمایید. فایل را با شماره عکس نامگذاری کنید. دقت داشته باشید که شماره عکس را درون فایل نیز بگنجانید.

مقالات تصویری

این مجله، ازمقالات تصویری جذاب با عکس ها، جدول ها، نمودارها و نقشه های چاپ نشده و دارای کیفیت بالا درحداقل 2 صفحه و حداکثر 4 صفحه استقبال می کند. اینگونه مقالات در ابتدای هر نسخه از مجله به چاپ خواهند رسید. مقالات تصویری حاوی عکس ها بایستی حیطه وسیعی از علوم زمین را پوشش دهند. حداکثر تعداد عکس های مورد استفاده در اینگونه مقالات 4 عدد است. این عکس ها بایستی دارای عنوان، نام نویسندگان، نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی، متن و توضیحات مربوط به عکس ها باشد. مقالات بیش از 3 صفحه تایپ شده باید مبلغ معینی را برای صفحات اضافه پرداخت نمایند. نویسندگان اینگونه مقالات بایستی توضیحات مرتبط با محل قرارگرفتن تصاویر در متن مقاله را ارسال نمایند. عکس ها توسط حداقل یک داور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کاور لتر

مقالات در صورتی به چاپ خواهند رسید که نویسندگان نامه ای مبتنی بر جدید بودن و عدم ارسال و چاپ مقالات خود در سایر مجلات اعلام نمایند.

در این نامه به نحوه نوآوری مقاله اشاره کنید و سپس این عبارت را بنویسید:

All authors agree the submision and the paper has not been published or considered for publication elsewhere in part or as a whole, and state the conflicts of interest.

 

در این متن کوتاه، نویسندگان موافقت خود را برای ارسال مقاله اعلام می دارند و متعهد می شوند که این مقاله یا قسمتی از آن به جای دیگری به غیر از مجله علوم قوس جزیره ای ارسال نشده است و در ضمن تضادی در منافع آنها وجود ندارد.

 

در صورتی که تصاویر یا جداول از منابع دیگری دریافت شده است، نامه حاوی مجوز چاپ و بازنشر نیز بایستی همراه با کاورلتر ارسال گردد.

علاوه براین، نویسندگان بایستی درقسمتی از مقاله خود، عدم تضاد منافع را درج نمایند. اظهار عدم تضاد منافع، مجله را از پاسخگویی به اختلافات مالی و تحقیقاتی احتمالی بین نویسندگان و یا شرکتها و حامیان تحقیقاتی آنها مبرا می کند و به مجله اجازه می دهد تا سیاستهای خود را طبق برنامه پیش بینی شده دنبال نماید. می توانید از نمونه زیر برای نوشتن نامه تضاد منافع استفاده کنید:

Conflict of interest: This research is sponsored by [company A] and may lead to the development of products which may be licensed to [company B], in which I have a business and/or financial interest. I have disclosed those interests fully to Taylor & Francis, and have in place an approved plan for managing any potential conflicts arising from this arrangement.

ترجمه متن:

این تحقیق توسط شرکت A حمایت مالی شده و منجر به تولید محصولاتی خواهد شد که این محصولات مورد تایید شرکت B هستند. من در این شرکت دارای منافع مالی هستم / برای آن کار می کنم. من شرح تمام منافع مالی خود رادر این شرکت برای Taylor & Francis ارسال نموده ام. علاوه بر این، در صورت ایجاد هرگونه تضاد منافع در این زمینه ، مسولیت آن را به عهده خواهم گرفت.

در صورتی که هیچگونه تضاد منافع وجود ندارد می توانید از یکی ازجملات زیر استفاده کنید:

Declarations of interest: The authors declare that they have no conflict of interests.

 

ORCID

به دنبال حمایت مجله از نویسندگان مقالات، نویسنده مورد مکاتبه بایستی به هنگام ارسال مقاله یک ORCID ( iD) را برای مجله ارسال نماید. این کار تنها 2 دقیقه زمان می برد.

ارسال مقالات

از آنجایی که همه مکاتبات از طریق پست الکترونیک انجام می شود،در درج آدرس پست الکترونیک دقت نمایید. در این مرحله ، نویسندگان بایستی دو فایل را ارسال نمایند: کاور لتر و متن مقاله ( متن مقاله بایستی در برنامه Word تایپ شده باشد). دقت داشته باشید که کاور لتر به عنوان یک فایل مجزا از متن مقاله ارسال شود.

سبک نگارش مقالات

این مجله سبک نگارش آمریکایی را می پذیرید. برای تسهیل در نگارش به این سبک به لغتنامه Merriam–Webster’s Collegiate Dictionary مراجعه نمایید. لطفا از ترکیب سبک نگارش آمریکایی و بریتیش (British) خودداری نمایید.

واحدهای اندازه گیری تنها در استاندارد SI پذیرفته می شوند. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.bipm.fr/

استفاده از برخی واحدهای اندازه گیری مرسوم همچون ( L) برای لیتر، (A) برای آنگستروم، ( e V) برای ولت الکترون، درجه برای زوایا و ثانیه و دقیقه بلامانع است.

در صورت استفاده از نام غیر علمی مرسوم یک گونه در عنوان مقاله، چکیده و یا متن مقاله، بایستی نام علمی آن گونه، درون پرانتز ذکر شود. در صورتی که نام گونه، از اسامی مرسوم علمی است، نیازی به ذکر نام علمی آن در عنوان مقاله ندارید. در صورتی که یک گونه دارای نام مرسوم نیست، ذکر نام علمی آن کفایت می کند.

در اولین کاربرد ترکیبات شیمیایی، تنها اشاره به نام تجاری ترکیب مورد نظر کافی است.

دسته بندی مطالب درون مقاله بایستی به ترتیب زیر باشد:

عنوان مقاله، چکیده و کلمات کلیدی، متن مقاله، تشکر و قدردانی، فهرست منابع، راهنمای عکسها و تصاویر، جدول هاهمراه با عنوان و پانوشت، عکس ها

از پانوشتها استفاده نکنید. در صورت لزوم، توضیحات را به جای پانوشت، درون پرانتز، در متن مقاله قرار دهید.

صفحه عنوان بایستی شامل عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان، آدرس دانشگاه یا موسسه محل انجام پژوهش، آدرس پستی کامل، آدرس پست الکترونیک، شماره فکس و شماره تلفن نویسنده مورد مکاتبه باشد.

عنوان مقاله بایستی کوتاه بوده و تنها شامل کلمات کلیدی مقاله باشد.

چکیده مقاله و کلمات کلیدی

چکیده مقالات بایستی حداکثر در 300 کلمه باشد. از به کاربردن مخففها و منابع در چکیده خودداری نمایید.

در نگارش متن مقاله حتما از دسته بندی ها و عناوین استفاده کنید.

تشکر و قدردانی

در این قسمت، برخلاف سایر مجلات، نویسندگان بایستی حامیان مالی خود را نام ببرند. هرگونه همکاری دیگر افراد در امر پژوهش ویا نگارش مقاله بایستی درج شود. اما از نگارش جمله : Thanks to anonymous reviewersخودداری نمایید. در این قسمت نیازی به تشکر از داوران نیست.

 

فهرست منابع

تمام منابع را با توجه به حروف الفبا مرتب کنید. در صورت ارجاع دهی به منابع در متن مقاله از فرمول نویسنده –سال انتشار ( Jones, 1998 ) استفاده کنید. لازم به ذکر است که تمام منابع ذکر شده در متن مقاله بایستی در فهرست منابع درج شود. فهرست منابع بایستی براساس سبک APA Wiley 's باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه به سایت مجله، قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید و با کلیک کردن بر روی عبارت Wiley's APA Style به راهنمای نگارش فهرست منابع به سبک Wiley دسترسی پیدا کنید.

نمونه های ارجاع دهی :

دقت داشته باشید، برای درج مقالات مجلات نیازی به شماره مجله نیست؛ مگر اینکه، هر شماره در هر جلد، با شماره صفحه یک شروع شود.

1.      ارجاع دهی به مقالات مجلات

Phelps, L. (1996). Discriminative validity of the WRAML with ADHD and LD children. Psychology in the Schools, 33, 5-12.

2.    ارجاع دهی به کتاب

Bradley-Johnson, S. (1994). Psychoeducational assessment of students who are visually impaired or blind: Infancy through high school (2nd ed.). Austin, TX: Pro-ed.

3.  ارجاع دهی به یک فصل از یک کتاب

Borstrøm, I., & Elbro, C. (1997). Prevention of dyslexia in kindergarten: Effects of phoneme awareness training with children of dyslexic parents. In C. Hulme & M. Snowling (Eds.), Dyslexia: Biology, cognition and intervention (pp. 235–253). London, UK: Whurr.

4.   ارجاع دهی به منابع الکترونیک

SOUTHERN CALIFORNIA EARTHQUAKE CENTER (SCEC). 2000. Faults of Southern California [online]. [Cited 10 July 2003]. Available from:http://www.scecdc.scec.org/sanandre.html.

پیوستها

پیوستها بایستی در انتهای مقاله قرار بگیرند و با استفاده از اعداد عربی شماره گزاری شوند. به تمام پیوستها بایستی در متن اشاره شده باشد.

جدول ها

جدول ها بایستی به تنهایی گویا باشند. از تکرار مطالب متن مقاله در جدول ها خودداری نمایید. جدول ها را با کمک اعداد عربی به ترتیب شماره گزاری کنید. عناوین ستونهای جدول ها بایستی کوتاه باشند و واحدهای اندازه گیری درون پرانتزقرار داده شوند. تمام مخففها بایستی درپانوشت توضیح داده شوند. برای پانوشتها به ترتیب از این علائم استفاده نمایید: †, ‡, §, ¶,

توضیحات و راهنمای جدول ها نیز بایستی به تنهایی گویا باشند. جدول ها را در فرمت Word یا Excel ارسال نمایید.

از ارسال عکس ها یا جدول ها به شکل فایل جداگانه خودداری نمایید.

راهنمای تصاویر

راهنمای تصاویر بایستی به تنهایی گویا بوده و در صفحات مجزا ارائه شوند. این راهنماها بایستی شامل تعریف تمام علائم، مخففها و واحدهای اندازه گیری درون تصویر باشند ( لازم به تذکر است که نامه مبنی بر اخذ مجوز انتشار و بازنشر بایستی به مجله ارسال گردد).

تصاویر

این مجله هیچگونه مبلغی برای چاپ رنگی تصاویر دریافت نمی کند.

در تعریف مجله، هرگونه خطوط یا عکس، در دسته بندی تصاویر قرار می گیرد. تصاویر بایستی به ترتیب ارائه در متن قرار داده شوند. اندازه تصاویررا به گونه ای تنظیم کنید که در درون ستون جای بگیرند. اندازه های مد نظر مجله عبارتند از:

·        اندازه ستون: 82 میلیمتر

·        اندازه متوسط: 120 میلیمتر

·        اندازه عرض متن: 172 میلیمتر

·        در صورت استفاده از بزرگنمایی، مقیاس را بر روی تصویر قرار دهید.

·        تصاویر حاوی خطوط باید دقیق و واضح باشند، نمودارها بایستی به شکل کاملا حرفه ای و توسط گرافیکهای کامپیوتری طراحی شوند. اندازه حروف نوشته های عکس ها نباید از اندازه حروف متن مقاله بیشتر باشند.

·        کیفیت تصاویر بایستی حداقل 300 نقطه در هر اینچ باشند. لازم به ذکر است که تصاویر را در فایل جداگانه ارسال نمایید.